مغموم

مغموم

 

 

 

 

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی یاران نمیدانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم....

+نوشته شده در جمعه پنجم خرداد 1391ساعت18:20توسط منا | |